CONSULTA DE PSICOLOGIA SANITÀRIA

Codi de registre sanitari: E08601280

Oferim atenció psicològica a totes les persones que estiguin travessant alguna dificultat, brindant un espai per alliberar i treballar el seu malestar psíquic i emocional, així com conflictes i crisis vitals.

L'aproximació és des d'un punt de vista humanista, i enfocant-nos en els processos corporals i inconscients de la persona. Treballem a través de diferents eines, com la hipnosi clínica ericksoniana, la programació neurolingüíitica, ones binaurals, el focusing corporal o el coaching, entre d'altres. El mètode de treball és flexible i adaptable, orientant-nos en que la persona trobi i activi recursos interns propis, guanyant també consciència dels programes que operen darrera del seu malestar. 

Part del procès consisteix en guiar a la persona a adquirir noves rutines i hàbits en la seva forma de pensar i percebre el món, així com motivar-la a planificar i dur a terme accions per aconseguir fer realitat allò que es proposa. 

Si t'és impossible assistir presencialment, oferim la possibilitat de fer les sessions online.

També pots accedir a diferents recursos que oferim online a través de la web i altres xarxes.  

Programar 
CITA